Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
mbt schuhe mbt shoes

 HEMEL Deck Stain ah?ap dek zeminler için özel olarak geli?tirilmi? kullan?ma haz?r su bazl? bir üründür. Özel formülasyonu ile her tip d?? mekan ah?ap zemin dö?emesinde yar? ?effaf, mat bir görünüm olu?turur ve içerdi?i kaymay? önleyici görünmez mikro tanecikler yoluyla zeminlere kaymazl?k özelli?i kazand?r?r. HEMEL Deck Stain UV direnci çok yüksek, olumsuz hava koflullar?n?n film tabakas?nda olu?turdu?u çatlamaya ve soyulmaya kar?? dirençli, sert ve dayan?kl?, su geçirmez özelliklere sahip mükemmel bir boyad?r.

Nas?l Uygulan?r?

Kullanmadan önce ve kullan?m esnas?nda iyice kar??t?r?lmal?d?r. Ya?mur ya?ma olas?l??? varsa uygulama yap?lmamal?d?r. Uygulama için havan?n ve ah?ap yüzeyin s?cakl??? 10°C’nin üzerinde ve ah?ab?n nemi %20’nin alt?nda olmal?d?r. Ürün kullan?ma haz?r oldu?undan su ile inceltilmemelidir.

Yüzey Haz?rl???

Yeni Ah?ap: Nispeten kaba z?mparayla (80-100 no’lu) z?mparalanm??, temiz ve ya?dan ar?nd?r?lm?? olmal?d?r. ?roko ve tik gibi do?al ekstratlar ve ya? içeren ah?ap türlerinde HEMEL Deck Stain uygulamas?na ba?lamadan önce yap??man?n iyi olmas? için ah?ab?n yüzeyi selülozik tiner ile temizlenmelidir. Yüzey tamamen kuruduktan sonra, tekrar z?mparalanmal? (80-100 no’lu) ve tozdan ar?nd?r?lmal?d?r.
Eskimi? Ah?ap: Y?pranm?? ya da rengi de?i?mi? ah?ap z?mparalanmal? (80-100 no’lu) veya HEMEL Ah?ap Yüzey Temizleyici kullan?larak temizlenmelidir.

Önceden Boyanm?? veya Verniklenmi? Ah?ap: Boyal?/vernikli yüzey z?mparalanmal? (80-100 no’lu) ve tamamen temizlenmelidir.

 

Deck Stain - 1  Deck Stain - 2 
 F?rça ya da rulo ile temiz yüzeye 1. kat? sürün  6 saat sonra z?mparalamadan 2. kat? sürün

 

Hemel Deck StainUygun kuruma ko?ullar?nda dokunma kurulu?u 2 - 6 saattir. ?kinci kat uygulanmadan önce, ilk kat?n tamamen kurumas? beklenmelidir. Ah?ap türüne ba?l? olarak 5L. ile 2 katta yakla??k 40m2 alan? boyar.

Depolama

Ürün donmaya kar?? korunmal? ve kullan?m sonras? kapa?? kapat?lmal?d?r.

Bak?m

Bak?m yap?lacak ah?ap yüzey kirden ar?nd?r?larak temiz ve kuru olmal?, eskimeye ba?l? olarak HEMEL Deck Stain 1-2 kat uygulanmal?d?r. Güne? ???nlar?na yo?un maruz kalan yüzeyler ile ya?mur, kar ve yüksek nemli iklim ko?ullar?nda kullan?lan deklerin, uygulamadan 1 y?l sonra bak?m amaçl? kontrol edilmesi tavsiye edilir.

Temizleme

Uygulama s?ras?nda kulland???n?z araç - gereci bol suyla y?kayarak temizleyin.

Dikkat

Kaymazl?k özelli?inin etkilenmemesi için, boyal? yüzeyin tozdan ve kirden ar?nd?r?lmas?na ve temiz tutulmas?na dikkat edilmelidir.

moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes timberland noir veste moncler parajumpers occasion moncler veste canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion