Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
mbt schuhe mbt shoes

 HEMEL Tik Ya??’n? suyla yo?un temasta olan tüm d?? mekan ah?ap ürünlerinde, bahçe mobilyalar?nda ve teknelerde rahatl?kla ve güvenle kullanabilirsiniz. Ah?aba derinlemesine nüfuz eden, su itici özellik kazand?ran, besleyici ve koruyucu bir ya?d?r.

 

Nas?l Uygulan?r?

Hemel Tik Ya??'n? f?rça ile uygulay?n. Hemel Tik Ya?? kullan?ma haz?rd?r. Ürün inceltilmeden, f?rça veya k?sa tüylü rulo ile uygulanmal?d?r.

 

Tik Ya??Kaç Kat Uygulama Yap?lmal?d?r?

Genellikle tek kat uygulama yeterlidir. Su iticili?inin ve koruman?n art?r?lmas? amac?yla ikinci kat uygulanabilir. ?kinci kat uygulanacaksa ilk kat?n tamamen kurumas? beklenmeli ve yoklama z?mparas? yap?lmal?d?r.

 

 

?puçlar?

Nelere dikkat edilmeli?
Ürün kullan?m öncesinde ve kullan?m esnas?nda iyice kar??t?r?lmal?d?r. Uygulama ya?murlu, çok s?cak havalarda ve s?cakl???n 4oC’nin alt?nda oldu?u durumlarda yap?lmamal?d?r. Uygulama öncesinde yüzeyde kir, eski boya ya da vernik kal?nt?s? varsa temizlenmelidir. Bunun için tercihen 100-120 numara z?mpara kullan?lmal? ve z?mparadan sonra yüzey nemli bir bezle silinerek tozdan ar?nd?r?lmal?d?r.


Uyar?: A??r? miktarda do?al ya? içeren tik, iroko gibi ah?aplar?n uygulamadan önce ya?dan ar?nd?r?lmas? gerekir. Bu yüzden yüzey z?mparadan önce selülozik tinerle temizlenmelidir. Temizleme i?lemi sonras?nda yüzeydeki tinerin kurumas? için beklenmelidir.

 

Uygulama alan? ne kadard?r?
1 litre HEMEL Tik Ya?? tek katta 12-15 m2 alan? örter. Al?nacak olan sonuç ah?ap türüne ba?l? olarak de?i?iklik gösterebilir.

 

Kuruma süresi nedir?

Ortalama 20oC s?cakl?kta ve yeterli havaland?rman?n oldu?u ortamda dokunma kurulu?una ula?ma süresi yakla??k 4 saattir. ?kinci kat uygulamas? için en az 16 saat beklenmelidir.

Bak?m hangi zaman aral?klar?nda yap?l?r?

HEMEL Tik Ya??'n?n uyguland??? yüzeylerin bak?m?n?, ah?ab?n cinsine ve maruz kald??? hava ko?ullar?na göre 1 veya 2 y?lda bir yapmak yeterlidir.

 

Tik Ya?? Uygulama-1 Tik Ya?? Uygulama-2

 

moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes timberland noir veste moncler parajumpers occasion moncler veste canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion