Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
mbt schuhe mbt shoes

 

Kullan?m Yeri

STS 7M, duvar ve evlerin cephelerinde bulunan boyalar?n sökülmesi için kullan?l?r.

Özellikle ah?ap ve duvar üzerinde uygulanm?? akrilik ve lateks boyalar gibi plastik boyalar?n sökülmesi için uygundur.

Ayr?ca ah?ap tekne, mobilya, vb. yüzeylerdeki vernikleri de etkili bir ?ekilde söker.

 

Kullan?m ?ekli

STS 7M kullan?lmadan önce çok iyi kar??t?r?lmal?d?r.

 • Uygulamadan önce boyal? yüzeyde mutlaka deneme yap?lmal?d?r. Denemeler yüzeyde birkaç yerde yap?lmal?d?r (her bir uygulama alan? yakla??k 10 x 15 cm.). E?er bir evdeki tüm boyalar sökülecekse deneme tüm duvarlarda yap?lmal?d?r.
 • F?rça kullan?lacaksa iyi bir sonuç için do?al  k?llardan olu?an yatay bir f?rça kullan?lmas?n? tavsiye ederiz. Sentetik k?llar STS 7M ile reaksiyona girerek k?llar? bozabilir.
 • STS 7M airless tabanca uygulamas? için çok uygundur. 021’’-031’’ lik meme ve at?m aç?s? 40 –50°C uygulama için yeterlidir. Daha detayl? bilgi için HEMEL’e ba?vurabilirsiniz.
 • STS 7M deneme uygulamas?nda kal?n sürülmelidir. Boya sökücünün kal?nl???, sökülecek boya kat?ndan daha kal?n olmal?d?r. E?er boya sökücü ince sürülürse, boya kat? tam sökülemez. Gerekti?inde STS 7M bu bölgelere daha fazla sürülmelidir.
 • Etki süresi: Boyan?n cinsine ve kal?nl???na ba?l? olarak 30 dakika ile 30 saat aras?nda. STS 7M genellikle ak?am üzeri sürülür ve ertesi güne kadar beklenir. Boya, ah?aba kadar kolayl?kla temizlendi?inde sökülmü? olur. Sökme i?lemine erken ba?lamad???n?zdan emin olun.
 • Gerekli durumlarda boya sökücüyü birkaç kat uygulamak gerekebilir çünkü üst boya katmanlar? kabararak alt kattaki boyayla STS 7M aras?nda bir bo?luk yaratabilir.
 • Yo?un güne? ????? ve rüzgar boya sökücünün çabuk kurumas?na neden olabilir. Böyle bir durumda kuruyan bölgelere daha fazla miktarda boya sökücü uygulanmal?d?r.
 • Boya sökücüyle çözülen boya bir raspa yard?m?yla, s?cak su ve f?rçayla veya yüksek bas?nçta s?cak su pompas?yla temizlenebilir.
 • Y?kamay? en alttan ba?layarak yukar? do?ru yap?n.
 • Tüketim miktar?: her 1-3m2 için 1 litre.
 • Temizlik: Kullan?lan malzemeleri ?l?k suyla y?kay?n.

 

Güvenlik Bilgileri

 • Koruyucu eldiven ve maske kullan?n.
 • Boya sökücü göz veya deriyle temas ederse hemen suyla y?kay?n.
 • Yutuldu?u takdirde ürünün güvenlik bilgi formuyla doktora ba?vurun. 
moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes timberland noir veste moncler parajumpers occasion moncler veste canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion