Lovegra kopen Originele Viagra kopen Kamagra Oral Jelly kopen Viagra voor vrouwen Na hoelang werkt Viagra Dieetpillen Viagra kopen bij de kruidvat Generieke Viagra kopen Viagra ervaringen Viagra bestellen Viagra kopen in winkel Viagra kopen bij de Etos Generieke Levitra kopen Viagra Soft Tabs kopen Viagra prijs Sildenafil kopen Viagra kopen in Nederland Kamagra Bruistabletten kopen Originele Levitra kopen Viagra kopen apotheek Viagra goedkoop
mbt schuhe mbt shoes

 Hemel Su Bazl? Parke Cilalar? a??nma direnci, esnekli?i ve darbe dayan?m?n?n son derece yüksek olmas?yla ev, ofis, okul, al??veri? merkezi, restoranlar ve spor salonlar?ndaki parkelerin uzun y?llar çizilmeden, y?pranmadan, yepyeni görünmesini sa?lar ve mükemmel çözümler sunar.

SU BAZLI Ç?FT KOMPONENTL? PARKE C?LASI

Hemel Heavy Traffic Su Bazl? Çift Komponentli Parke Cilas?, uyguland??? mekanlarda kal?c? koku b?rakmayan esnek, yüzey sertli?i ve çizilme direnci son derece yüksek bir parke cilas?d?r. Mat ve ipekmat çe?itleriyle ev, ofis, okullar, al??veri? merkezleri, restoranlar gibi, a??r trafi?i olan tüm mekanlar için idealdir. F?rça veya ruloyla 3 kat uygulan?r.

Hemel Heavy Traffic su bazl? olu?uyla hem uygulayanlar hem de kullananlar aç?s?ndan sa?l?kl?, güvenli ve çevre dostudur.

 

Uygulama miktar?:

4,5 L. cila ve 0,450 L. sertle?tiricisi ile

3 kat uygulamada 20-22m² alan cilalan?r.

Uygulama:

 • Parkenin yüzeyini tamamen temizleyin ve 120-150 no’lu z?mpara ka??d?yla z?mparalay?n. Olu?an tozu iyice temizleyin ve elektrik süpürgesi ile yüzeyden tamamen al?n.
 • Parkedeki tüm delikleri ve ek yerlerini doldurun. Macun kuruduktan sonra fazla macunu temizleyin.
 • Parke zemin renklendirilmek istendi?inde Hemel Interior Stain su bazl? renklendiriciler kullan?labilir. Rengi uygulad?ktan en az 6 saat sonra cila uygulamas?na ba?lanabilir.
 • Hemel Parke Cilalar?n? uygulamadan önce selülozik, poliüretan, vb. dolgu veya astar herhangi bir ürün kesinlikle kullan?lmamal?d?r.
 • Cila kullan?ma haz?rd?r ve inceltilmeden kullan?l?r.
 • Sertle?tiriciyi bir sopa veya spatula yard?m?yla cilay? kar??t?r?rken ekleyin. Kar??t?rma i?lemi çok h?zl? yap?lmamal?, sertle?tirici kar??t?rma s?ras?nda yava? yava? eklenmelidir. Sertle?tiricinin kondu?u ölçü kab?n?n kuru ve temiz olmas?na dikkat edilmelidir. Sertle?tirici eklendikten sonra kar??t?rma i?lemi b?rak?lmal? ve cila uygulamaya geçmeden 10 dakika dinlendirilmelidir.
 • ?lk kat cilay? uygulay?n ve 2 saat bekleyin. 2. kat cilaya geçmeden önce 180-220 no’lu z?mpara ka??d?yla yüzeyi hafifçe z?mparalay?n.
 • 2. ve 3. katlar aras?nda 2 saat bekleyin ve katlar aras?nda 180-220 no’lu z?mpara ka??d?yla yoklama z?mparas? yap?n.
 • Tüm katlar?n ayn? gün içerisinde sürülmesi tavsiye edilir.
 • 1. kat sürüldükten sonra e?er 1 gün beklenirse, 2. ve 3. katlar? sürmeden önce 180-220 no’lu z?mpara ka??d?yla yoklama z?mparas? yap?lmal?d?r.
 • Cilan?n parke yüzeyin önce enine ve ard?ndan boyuna, çok fazla tarama yap?lmadan sürülmesi tavsiye edilir. Böylece yüzeye yeterli miktar cila sürülmü? olacakt?r.
 • Uygulama süresince ve sonras?nda uygulama yap?lan alan kurumay? sa?lamak için iyi havaland?r?lmal?d?r.
 • Cilan?n tam sertle?me süresi 7 gündür.
 • Cilal? parke zemine uygulamadan bir gün sonra bas?lmal?, hal? sermek veya temizlik yapmak için bir hafta beklenmelidir.

 • Cilal? zemin amonyak içeren temizlik maddeleriyle temizlenmemelidir.

 • Su bazl? ürünler 10°C’nin alt?nda uygulanmamal? ve kurumaya b?rak?lmamal?d?r.

 • Su bazl? cilalar donmaya kar?? korunmal? ve 5°C’nin üstünde saklanmal?d?r.

moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes timberland noir veste moncler parajumpers occasion moncler veste canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion